Nasi instuktorzy wykorzystując swoje doświadczenie życiowe oraz ogromną wiedzę zawodową w prowadzeniu tego typu zajęć, profesjonalnie przygotowują przyszłych kierowców do bezpiecznego poruszania się po drogach, prawidłowego zachowania się w sytuacjach szczególnych i niebezpiecznych. Charakteryzują się cierpliwością i wysoką kulturą osobistą. Podczas jazd i wykładów omawiane są przepisy ruchu drogowego, a także przedstawiane i szczegółowo wyjaśniane niebezpieczeństwa występujące na drodze i ich skutki.